destad

Steeds meer steden functioneren als vernieuwingsmachine, vooral steden met een gedifferentieerde bevolkingsopbouw.
Deze vernieuwingen vinden vooral plaats op sociaal, cultureel en economisch gebied.
In mijn werk ben ik voortdurend bezig met de vraag hoe je met veranderingen in de gebouwde omgeving de vernieuwingsmachine nog beter kunt laten functioneren; onder het mom van steden sterker maken.
Inspirerende voorbeelden uit mijn werkleven zijn de Rotterdamse Kop van Zuid (1988 -2000), de vernieuwing van de F-buurt in Amsterdam Zuid - Oost (1994-2006) en de woonbuurt Le Medi in Rotterdam West (2006-2009)