toezicht

Na mijn pensioen bij ERA Contour BV ben ik gaan toezichthouden. Van belang daarbij zijn voor mij de maatschappelijk relevantie van de activiteiten, de strategie van de organisatie en de cultuur, van zowel de organisatie als de toezichthouders onderling (transparantie, lef, integriteit). Daarnaast vraag ik mezelf af, welke toegevoegde waarde ik zou kunnen leveren voor het toezicht en voor de organisatie. Als toezichthouder ben ik enerzijds constructief kritisch en onafhankelijk, anderzijds betrokken en inspirerend. Door ervaring, scholing en intervisie werk ik voortdurend aan mijn toezichthoudende vaardigheden.